MVO

Wadro participeert in het KOPLOPERS project en heeft doelstellingen geformuleerd om betere prestaties te leveren. De milieubarometer en CO2-footprint bewaken of de doelstellingen worden behaald. Binnenkort zullen de resultaten op onze vernieuwde website worden gepubliceerd. Meer info: b.henstra@wadro.nl

16 juli 2014

TOP